برنامه های برون مرزی

ما بهترین ها را برای تضمین موفقیت و ایمنی شما انتخاب می کنیم

آموزش ها رسمی

بهترین اساتید رسمی فدراسیون اماده ارائه خدمات به شما هستند

سفرها داخلی

همراه شماییم به نا شناخته های دیدنی ایران

راهنمای کوهستان

بهترین ها در محموعه ما هستند تا ایمنی و سلامت شما را تضمین کنند

آخرین گزارش برنامه ها

آخرین گزارش برنامه های اجرا شده توسط باشگاه هامیچال در بخش قابل مشاهده است . برای مشاهده بیشتر گزارش برنامه ها به مخش مربوطه مراجعه کنید

برنامه های هفته جاری

این برنامه ها در طول هفته جاری در هامی چال اجرا خواهد شد